Co to jest geodezja?

Geodezja jest działem związanym z projektowaniem, budową i eksploatacją miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, mostów itp.

Wyniki prac geodezyjnych przedstawia się najczęściej w postaci map na których w zależności od przyjętej skali umieszcza się szczegóły sytuacyjne i wysokościowe opisywanego terenu. Wszelkie działania dotyczące kształtowania przestrzeni nie mogą obejść się bez opracowań geodezyjnych

PODSTRONA W TRAKCIE ROZBUDOWY.

Powrót